פורצלן, פוטש בי כרומט, גלזורה

אובניים, הדפס ידני

2019

Porcelain, Potash B chromate, Glazes
Wheel work, manual printing
2019

© 2019 by Noam clumeck.