IMG_7826.JPG
IMG_7831.JPG
IMG_7799.JPG
IMG_7793.JPG
IMG_7834.JPG
IMG_7829.JPG

כלים שמנים

חומרי יצקה משתנים

פיסול ידני, שיכפול בתבניות

מידות

קערה גובה 10, קוטר 17

צלחת גדולה גובה 5 ס"מ, קוטר18

צלחת קטנה גובה 7-5 ס"מ, קוטר 14 ס"מ

 2018

Fat Bowls

Molding materials

Manual sculpture, molds

Measurements:

Bowl height 10, diam. 17

Large plate height 5 cm, diameter 18 cm

Small plate, height 7-5 cm, diameter 14 cm

2018