פרויקט לבבות - מחקר חומרי יציקה
פורצלן, GG, ניגרו, חימר צהוב, PRNI, SM,הפיכת חומר פלסטי לחומר יציקה, עירבוב ביניהם ויצירת פלטה חדשה של חומרים
יציקות
2018
The Hearts Project - Material Research
Porcelain, GG, Nigro, Yellow Clay, PRNI, SM
Turning plastic material into a casting material, mixing them and creating a new palette of materials.
Castings
2018